picture

Overlevering av Doosan DX170W-5

Til R. Krusinski & Sønn AS

Vi gratulerer R. Krusinski & Sønn AS med ny Doosan DX170W-5,
på bildet er de representert med Roman og Ole Krusinski.