picture

Overlevering av Bobcat S450

Til Kemira Chemicals AS

Vi gratulerer Kemira Chemicals AS med ny Bobcat S450.

Håper de blir like fornøyde med den som de har vært med den gamle Bobcat S130'n.

 På bildet er Ansten Gøtz og Tommy Lindberg.