picture

Overlevering av Doosan DL300-5

Til Østlandet Gjenvinning AS

Vi takker for tilliten og gratulerer Østlandet Gjenvinning AS med ny Doosan DL300-5