picture

Overlevering av Doosan DA30

Til Leif Grimsrud AS

Vi gratulerer Leif Grimsrud AS med Doosan DA30
Christian Sanengen, Jan Ståle Arnesen og Roy Kristiansen har mer enn 40.000 timer når det gjelder erfaring og kjøring av dumpere.
Ekstra hyggelig er det da at Leif Grimsrud AS vagte å kjøpe Doosan DA30