picture

Overlevering av Bobcat S650

Til Entrep. Maskinutleie AS

Vi har overlevert ny Bobcat S650 til Entrep Maskinutleie AS med Bobcat Asfalt fres, Bobcat kost, Bobcat Pallegaffel og skuffe.

Vi takker for tilliten