Overlevering av Bobcat E20,E26 og E50

Til UX Utleie AS

Vi gratulerer UX Utleie AS her representert ved Kent Kock med kjøp av Bobcat E20,E26 og E50, og takker så mye for tilitten.