Overlevering av 2 Bobcat E57W hjulgraver og en Bobcat S650 kompaktlaster

Til Chrusher International

Til Chrusher International 

Vi takker for tilliten og gratulerer med nye maskiner.