Overlevering av Doosan DX 140W-5

Til Pers Graveservice

Vi gratulerer Pers Graveservice med enda en ny Doosan DX 140W-5, levert med Engcon rotortilt, bekamax sentralsmøring og SMP fast skuffe. Dette er Per Dyrdahl sin fjerde Doosan hjulgraver, vi takker igjen for tillitten.