picture

Overlevering av Bobcat E50

Til Spydeberg Byggentreprenør AS

Vi gratulerer Spydeberg Byggentreprenør AS med ny Bobcat E50.

Maskinen er utstyrt med Engcon tiltrotator, sentralsmøring og 2 skuffer.

Vi takker for tilliten, og ønsker lykke til med den nye maskinen!