picture

Overlevering av Bobcat TL470HF

Til Veflen Entreprenør AS

Vi gratulerer Veflen Entreprenør AS med ny Bobcat TL470HF